JADUAL SUKANTARA SMK TINGGI BATU PAHAT

TAHUN 2013

 

HARI               :           SELASA

TARIKH         :           11 JUN 2013

MASA             :           3.00 PETANG HINGGA 5.30 PETANG

JADUAL

MASA

KATEGORI / RUMAH SUKAN

ACARA

3.00 – 3.30

LELAKI A ( TINGKATAN 5 )

LELAKI C ( TINGKATAN 1 DAN 2 )

SEMUA RUMAH SUKAN

WARM UP

3.30 – 4.30

LELAKI A ( RAHMAN, ISMAIL, JAAFAR, IBRAHIM, HASSAN YUNOS, HUSSIN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR)

LELAKI C ( RAHMAN DAN ISMAIL )

LELAKI B ( RAHMAN, ISMAIL, IBRAHIM, JAAFAR)

LONTAR PELURU

GELANGGANG A – RA, IS, JA, IB

GELANGGANG B – HY, HO, SN, AB

GELANGGANG C – LELAKI C

LOMPAT JAUH GELANGGANG A DAN B – LELAKI B

3.30 – 4.30

LELAKI C ( JAAFAR, IBRAHIM, HASSAN YUNOS, HUSSIN ONN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR)

LELAKI B ( HASSAN YUNOS, HUSSIN ONN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR )

100 M ( LELAKI C )

400 M ( LELAKI B )

4.30-5.30

LELAKI C ( JAAFAR, IBRAHIM, HASSAN YUNOS, HUSSIN ONN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR)

LELAKI B ( HASSAN YUNOS, HUSSIN ONN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR )

LONTAR PELURU

GELANGGANG A – RA, IS, JA, IB

GELANGGANG B – HY, HO, SN, AB

GELANGGANG C – LELAKI C

LOMPAT JAUH GELANGGANG A DAN B – LELAKI B

4.30 – 5.30

LELAKI A ( RAHMAN, ISMAIL, JAAFAR, IBRAHIM, HASSAN YUNOS, HUSSIN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR)

LELAKI C ( RAHMAN DAN ISMAIL )

LELAKI B ( HASSAN YUNOS, HUSSIN ONN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR )

100 M (LELAKI A DAN  LELAKI C )

400 M ( LELAKI B )

 

HARI               :           RABU

TARIKH        :           12 JUN 2013

MASA             :           3.00 PETANG HINGGA 5.30 PETANG

 JADUAL 

MASA

KATEGORI / RUMAH SUKAN

ACARA

3.00 – 3.30

LELAKI PARA U  DAN PEREMPUAN PRA U

LELAKI B ( TINGKATAN 3 DAN 4 )

SEMUA RUMAH SUKAN

WARM UP

3.30 – 4.30

LELAKI PARA U  DAN PEREMPUAN PRA U

( RAHMAN, ISMAIL, JAAFAR, IBRAHIM, HASSAN YUNOS, HUSSIN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR)

LELAKI B ( RAHMAN DAN ISMAIL )

LELAKI C ( RAHMAN, ISMAIL, IBRAHIM DAN JAAFAR )

LONTAR PELURU

GELANGGANG A – RA, IS, JA, IB

GELANGGANG B – HY, HO, SN, AB

GELANGGANG C – LELAKI B

LOMPAT JAUH

GELANGGANG A – RA, IS

GELANGGANG B – JA , IB

3.30 – 4.30

LELAKI B ( JAAFAR, IBRAHIM, HASSAN YUNOS, HUSSIN ONN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR)

LELAKI C ( HUSSIN ONN, HASSAN YUNOS, SYED NASIR DAN ABU BAKAR )

100 M ( LELAKI B )

400 M ( LELAKI C )

4.30-5.30

LELAKI B ( JAAFAR, IBRAHIM, HASSAN YUNOS, HUSSIN ONN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR)

LELAKI C ( HUSSIN ONN, HASSAN YUNOS, SYED NASIR DAN ABU BAKAR )

LONTAR PELURU

GELANGGANG A – RA, IS, JA, IB

GELANGGANG B – HY, HO, SN, AB

GELANGGANG C – LELAKI B

LOMPAT JAUH

GELANGGANG A – HO, HY

GELANGGANG B – AB, SN

4.30 – 5.30

LELAKI PARA U  DAN PEREMPUAN PRA U

( RAHMAN, ISMAIL, JAAFAR, IBRAHIM, HASSAN YUNOS, HUSSIN, SYED NASIR DAN ABU BAKAR)

LELAKI B ( RAHMAN DAN ISMAIL )

LELAKI C ( RAHMAN, ISMAIL, IBRAHIM DAN JAAFAR )

100 M PRA U DAN LELAKI B

400 M ( LELAKI C )