JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 


   TINGKATAN 5 2013

TARIKH

WAKTU

KOD

MATA PELAJARAN

MASA

 

 

03 MEI 2013

JUMAAT

07.30 – 10.00

3756/2

4571/2

3765/1

PRINSIP PERAKAUNAN 2

PENGETAHUAN SAINS SUKAN 2

TEKNOLOGI MAKLUMAT

2 JAM 30 MIN

10.45 – 12.00

3756/1

4571/1

PRINSIP PERAKAUNAN 1

PENGETAHUAN SAINS SUKAN 1

1 JAM 15 MIN

 

06 MEI 2013

ISNIN

08.15 – 10.00

08.15 – 10.00

08.00 – 10.00

1225/1

6354/1

1223/1

BAHASA CINA 1

BAHASA TAMIL 1

PENDIDIKAN ISLAM 1

1 JAM 45 MIN

1 JAM 45 MIN

2 JAM

11.00 – 2.00

1249/3

SEJARAH 3

3 JAM

07 MEI 2013

SELASA

07.45 – 10.00

1103/1

BAHASA MELAYU 1

2 JAM 15 MIN

11.30 – 02.00

1103/2

BAHASA MELAYU 2

2 JAM 30 MIN

08 MEI 2013

RABU

08.15 – 10.00

1119/1

BAHASA INGGERIS 1

1 JAM 45 MIN

11:10 – 01.25

1119/2

BAHASA INGGERIS 2

2 JAM 15 MIN

09 MEI 2013

KHAMIS

07.30 – 10.00

4541/2

CHEMISTRY 2

2 JAM  30 MIN

10.45 – 12.00

4541/1

CHEMISTRY 1

1 JAM 15 MIN

12.30 – 02.00

4541/3

CHEMISTRY 3

1 JAM 30 MIN

10 MEI 2013

JUMAAT

07.30 – 10.00

4531/2

PHYSICS 2

2 JAM  30 MIN

10.45 – 12.00

4531/1

PHYSICS 1

1 JAM 15 MIN

 

13 MEI 2013

ISNIN

7.30 – 10.00

4551/2

3759/1

BIOLOGI 2

LUKISAN KEJURUTERAAN

2 JAM 30 MIN

2 JAM 30 MIN

10.45  - 12.00

4551/1

BIOLOGY 1

1 JAM  15 MIN

12.30 – 2.00

4551/3

BIOLOGY  3

1 JAM 30 MIN

14 MEI 2013

SELASA

  09.00 – 10.00

   1249/1

    SEJARAH 1

1 JAM

10.55 – 01.25

1249/2

SEJARAH 2

2 JAM 30 MIN

15 MEI 2013

RABU

08.00 – 10.00

3472/1

ADDITIONAL MATHEMATICS  1

2 JAM

11.30 – 02.00

3472/2

ADDITIONAL MATHEMATICS 2

2 JAM  30 MIN

16 MEI 2013

KHAMIS

08.00 – 09.30

4531/3

PHYSICS 3

1 JAM 30 MIN

SAMBUTAN HARI GURU

17 MEI 2013

JUMAAT

07.45 – 10.00

6354/2

6351/2

BAHASA TAMIL 2

BAHASA CINA 2

2 JAM 15 MIN

10.30 – 12.00

9991

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

1 JAM 30 MIN

20 MEI 2013

ISNIN

08.30 -10.00

9992

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

1 JAM 30 MIN

12.20 – 02.00

1223/2

PENDIDIKAN ISLAM 2

1 JAM 40 MIN

11.30 – 02.00

1225/1

PENDIDIKAN MORAL

2 JAM 30 MIN

21 MEI 2013

SELASA

07.30 – 10.00

1449/2

MATHEMATICS 2

2 JAM  30 MIN

10.45 – 12.00

1449/1

MATHEMATICS 1

1 JAM 15 MIN

22 MEI 2013

RABU

8.45 – 10.00

2611/1

PENDIDIKAN SENI VISUAL 1

1 JAM 15 MIN

10.30 -  1.30

2611/2

PENDIDIKAN SENI VISUAL 2

3 JAM

 

 TINGKATAN 4 

TARIKH

WAKTU

KOD

MATA PELAJARAN

MASA

 

 

03 MEI 2013

JUMAAT

08.00 – 10.00

3756/2

PRINSIP PERAKAUNAN

2 JAM

07.30 – 10.00

4571/2

3765/1

PENGETAHUAN SAINS SUKAN 2

TEKNOLOGI MAKLUMAT

2 JAM 30 MIN

10.45 – 12.00

2611/1

PENDIDIKAN SENI VISUAL  1

1 JAM 15 MIN

4571/1

PENGETAHUAN SAINS SUKAN 1

1 JAM 15 MIN

 

06 MEI 2013

ISNIN

08.15 – 10.00

6351/1

6354/1

BAHASA CINA 1

BAHASA TAMIL 1

1 JAM 45 MIN

08.00 – 10.00

1223/1

PENDIDIKAN ISLAM 1

2 JAM

11.00 – 2.00

1249/3

SEJARAH 3

3 JAM

07 MEI 2013

SELASA

07.45 – 10.00

1103/1

BAHASA MELAYU 1

2 JAM 15 MIN

11.30 – 02.00

1103/2

BAHASA MELAYU 2

2 JAM 30 MIN

08 MEI 2013

RABU

08.15 – 10.00

1119/1

BAHASA INGGERIS 1

1 JAM 45 MIN

11:10 – 01.25

1119/2

BAHASA INGGERIS 2

2 JAM 15 MIN

09 MEI 2013

KHAMIS

08.45 – 10.00

4541/1

CHEMISTRY 1

1 JAM 15 MIN

11.30 – 02.00

4541/2

CHEMISTRY 2

2 JAM  30 MIN

10 MEI 2013

JUMAAT

07.30 – 10.00

4531/2

PHYSICS 2

2 JAM  30 MIN

10.45 – 12.00

4531/1

PHYSICS 1

1 JAM 15 MIN

 

13 MEI 2013

ISNIN

7.30 – 10.00

4551/2

3759/1

BIOLOGY 2

LUKISAN KEJURUTERAAN

2 JAM  30 MIN

10.45 – 12.00

4551/1

BIOLOGI 1

1 JAM 15 MIN

12.30 -  02.00

4551/3

BIOLOGI 3

1 JAM 30 MIN

 

14 MEI 2013

SELASA

  09.00 – 10.00

   1249/1

    SEJARAH 1

1 JAM

10.55 – 01.25

1249/2

SEJARAH 2

2 JAM 30 MIN

15 MEI 2013

RABU

07.30 – 10.00

1449/2

MATHEMATICS 2

2 JAM  30 MIN

12.10 – 01.25

1449/1

MATHEMATICS 1

1 JAM 15 MIN

16 MEI 2013

KHAMIS

07.30 – 10.00

3472

ADDITIONAL MATHEMATICS

2 JAM  30 MIN

SAMBUTAN HARI GURU

17 MEI 2013

JUMAAT

07.45 – 10.00

6354/2

6351/2

BAHASA TAMIL 2

BAHASA CINA 2

2 JAM 15 MIN

10.30 – 12.00

9991

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

1 JAM 30 MIN

20 MEI 2013

ISNIN

08.30 – 10.00

9992

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

1 JAM 30 MIN

12.20 – 02.00

11.30 – 02.00

1223/2

1225/1

PENDIDIKAN ISLAM 2

PENDIDIKAN MORAL

1 JAM 40 MIN

2 JAM 30 MIN

21 MEI 2013

SELASA

11.00 – 02.00

2611/2

PENDIDIKAN SENI VISUAL  2

3 JAM

PEPERIKSAAN TAMAT

 

 TINGKATAN 3 

TARIKH

WAKTU

KOD

MATA PELAJARAN

MASA

13 MEI 2013

ISNIN

08.30 – 10.00

55/2

SCIENCE 2

1 JAM 30 MINIT

10.45 – 12.45

33/2

32/2

BAHASA TAMIL 2

BAHASA CINA 2

2 JAM

2 JAM

01.00 – 02.00

55/1

SCIENCE 1

1 JAM

14 MEI 2013

SELASA

08.00 – 10.00

02/2

BAHASA MELAYU 2

2 JAM

11.00  – 12.00

02/1

BAHASA MELAYU 1

1 JAM

12.45 – 2.00

23/1

GEOGRAFI

1 JAM 15 MINIT

15 MEI 2013

RABU

08.00 –10.00

45/1

PENDIDIKAN ISLAM

2 JAM

09.00 – 10.00

83

PENDIDIKAN MORAL

1 JAM

11.55 – 01.25

76/1

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

1 JAM 30 MINIT

16 MEI 2013

KHAMIS

08.45 – 10.00

21/1

SEJARAH

1 JAM 15 MINIT

SAMBUTAN HARI GURU

17 MEI 2013

JUMAAT

8.30 – 10.00

12/2

BAHASA INGGERIS 2

1 JAM 30 MIN

11.00 – 12.00

12/1

BAHASA INGGERIS 1

1 JAM

20 MEI 2013

ISNIN

8.15 – 10.00

50/2

MATHEMATICS 2

1 JAM 45 MINIT

11.00  – 12.00

32/1

33/1

BAHASA CINA 1

BAHASA TAMIL 1

1 JAM

12.45 – 2.00

50/1

MATHEMATICS 1

1 JAM 15 MINIT

21 MEI 2013

SELASA

07.45 – 08.45

81

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

1 JAM

09.00 –10.00

86

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

1JAM

 

Makluman kepada semua warga sekolah, esok akan akan diadakan acara-acara berikut:

1. Majlis graduasi SPM dan STPM 2012.

2. Pertandingan bola sepak peringkat zon.

3. Majlis Tilawah Al Quran Peringkat Daerah.

4. Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Sekolah.